Bijsluiters

Bijsluiters

Onderstaande bijsluiters zijn gemaakt door de dierenartsen van DAP Olst Wijhe, wij hebben deze samengesteld omdat er geen bijsluiters zijn om mee te geven na uitvulling van dit medicijn. Ons doel was niet om een complete bijsluiter te maken, maar een klantgerichte bijsluiter met voor de patiënt relevante uitleg.

Het betreft humane geneesmiddelen, geen geregistreerde diergeneesmiddelen. Er is wel ervaring met veilig gebruik bij dieren.

Allopurinol

Werkzame stof: Allopurinol.
Indicatie: Behandeling van Leishmania. Ook behandeling van urinezuurstenen.
Dosering: 3x daags 7 mg/kg voor minimaal 6 maanden. (monitoren bloed en urinewaarden)
Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.
Bijwerkingen: Braken (bijwerkingen verminderen als in combinatie dieet met laag purine -gehalte wordt gegeven).
Contra-indicatie: Nierfalen, dan dosering verlagen. Alternatieve medicatie inzetten.
Overdosering: Braken, diarree.

Omeprazol

Werkzame stof: Omeprazol
Indicatie: Maagzuurremmer, maagwandbeschermer.
Dosering: 1x daags 0.5-1,5 mg/kg. Max 20 mg
Toediening: Oraal
Contra indicatie: kwaadaardige maagaandoeningen
Bijwerkingen: Misselijkheid, diarree, constipatie, uitslag.

Atenolol

Werkzame stof: Atenolol.
Indicatie: Verhoogde hartslag (door o.a. hypertrofische cardiomyopathie, hyperthyreoidie), hartritmestoornissen.
Dosering:
Kat: 1-2x daags 6.25-12.5 mg/kat;
Hond: 0.2-2 mg/kg.
Toediening: Oraal, mag met eten.
Bijwerkingen: Lethargie, diarree, bronchoconstrictie, bradycardie, AV blok, congestief hartfalen, hypoglycemie.
Contra indicatie: Astma, bradycardie, AV blok, slechte contractiekracht hartspier, acuut hartfalen.

Alprazolam

Werkzame stof: Alprazolam.
Indicatie: Tranquillizer, kan ingezet worden bij vuurwerkangst.
Dosering kat: 2-3x daags 0.12-0.25 mg/kat.
Dosering hond: 2-3x daags 0.02-0.1 mg/kg.
Toediening: Oraal, 1 uur voor angstmoment ingeven. Bij zeer angstige dieren mag een dag van tevoren worden gestart, tot de dag erna.
Bijwerkingen: acuut opwinding, verwarring, toename van eetlust. (dit verminderd in verloop van tijd)
Contra indicatie: glaucoom, (ernstig) lever en nierfalen. Niet gebruiken bij dracht en lactatie. Niet gebruiken met ketoconazol en andere anti-schimmel medicatie.
Overdosering: ernstige centraal zenuwstelsel depressie, verminderde reflexen, coma. Hypotensie. Respiratoire depressie.

Oxybutynine

Werkzame stof: Oxybutynine
Indicatie: Ontspant blaas in geval van veel persen door bijv. blaasontsteking.
Dosering:
Kat: 2x daags 1,25 mg/kat.
Toediening: Oraal.
Contra indicatie: Obstructie urinewegen, obstructie maagdarmkanaal, hartziekte.
Bijwerkingen: Diarree, constipatie, speekselen, sedatie.

Codeinefosfaat

Werkzame stof: Codeinefosfaat 10 mg.
Indicatie: Onderdrukking van hoestprikkel en tevens pijnstillend.
Dosering: 2-3x daags 0.2-2 mg/kg.
Toediening: Oraal.
Bijwerkingen: sufheid, verminderde eetlust, braken, obstipatie.
Contra-indicatie: Overgevoeligheid voor opiaten.

Diazepam

Werkzame stof: Diazepam
Indicatie: Sedatie, spierrelaxatie, angst.
Dosering:
Hond: eenmalig 0.5-1.5 mg/kg;
Kat: eenmalig 1-2 mg/kg.
Toediening: Oraal.
Bijwerkingen: Toegenomen eetlust, sedatie, ataxie.

Gabapentine

Werkzame stof: Gabapentine.
Indicatie: Aanvullende therapie bij dieren met chronische pijn.
Epilepsie die niet met de gebruikelijke middelen verholpen kan worden.
Dosering: 2-3x daags 5-10 mg/kg. Laag starten, langzaam dosis verhogen tot goed resultaat. Na lang gebruik afbouwen.
Contra-indicatie: Voorzichtig bij nierfalen.
Bijwerkingen: sloomheid, duizeligheid.

Symmetrel

Werkzame stof: Amantadine.
Indicatie: Aanvullende therapie bij honden met ernstige artrose (onderdrukt pijnreceptoren).
Dosering:
Hond: 1xdaags 3-5 mg/kg;
Kat: 1xdaags 1-4 mg/kg.
Toediening: Oraal.
Bijwerkingen: diarree, met name bij het starten van de behandeling.

Tramadol

Werkzame stof: Tramadolhydrochloride.
Indicatie: Pijnstilling met morfine-achtige werking.
Dosering:
Hond: 2-3x daags 2-5 mg/kg;
Kat: 2x daags 2-4 mg/kg.
Toediening: Oraal.
Contra-indicatie: Epilepsie.
Bijwerkingen: Sufheid, braken/diarree, rillingen Bij hoge dosering een geringe kans op epilepsie.

Ulcogant

Werkzame stof: Sucralfaat.
Indicatie: Maagdarm-beschermer in geval van ulceraties; kan ook ingezet worden als fosfaatremmer in geval van chronisch nierfalen.
Dosering:
Hond: 3-4x daags 0.5-1 gram;
Kat: 2-4x daags 0.25-0.5 gram.
Toediening: Oraal, liefst op nuchtere maag. Als samen met ranitidine gegeven, dan alternerend geven waarbij eerst ulcogant en na twee uur de ranitidine.
Contra-indicatie: Geen.
Bijwerkingen: Zelden; obstipatie bij honden, braken bij katten.

Ursodeoxycholzuur

Werkzame stof: Ursodiol.
Indicatie: Aanvullende therapie bij lever- en galwegaandoeningen, onder andere bij (kleine) galstenen.
Dosering: 2x daags 7.5-15 mg/kg.
Toediening: Oraal.
Contra-indicatie: Niet bij konijnen.
Bijwerkingen: Zelden, soms treedt diarree op.

Nieuwsbrief

Afspraak maken

Neem direct contact op om een afspraak te maken bij onze praktijk.

Afspraak maken